Tuijps is WEER geslaagd voor haar ISO 9001, 14001 en VCA* certificatie!!

Geplaatst op: 16 mei 2020

Onlangs is Tuijps weer geslaagd voor haar ISO 9001, 14001 en VCA* her-certificatie! Deze combinatie van veiligheid- kwaliteit- en millieumanagementsystemen is uniek in de bouwbranche, wij zijn hier daarom ook zeer trots op!!

Wat is het VCA* Certificaat

VCA* is in de kern een checklist, maar dit is zo veel meer. Het is een uitgebreid en veelzijdig programma dat Tuijps helpt om veilig, gezond en milieuvriendelijk te werken, met als doel het aantal ongevallen verminderen. VCA* is belangrijk voor Tuijps omdat wij veilig, gezond en milieuvriendelijk werken zeer belangrijke onderwerpen vindt. Tuijps is constant bezig met zichzelf te verbeteren en te investeren in veiligheid, gezondheid en milieu. Omdat de bouw natuurlijk risico’s met zich mee brengt proberen wij de risico’s op deze manier voor onze medewerkers en voor iedereen in de omgeving van (ver)bouw werkzaamheden te drukken.

Wat is het ISO 9001 Certificaat

ISO 9001 is een internationaal erkende norm. Deze norm geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. ISO staat voor de International Standadization Organisation. Deze organisatie geeft wereldwijd de normen uit naar de verschillende landen. ISO 9001 ziet iedereen terug in alle onderdelen van Tuijps. ISO 9001 zorgt ervoor dat Tuijps voldoet aan de behoeften, eisen en wensen van klanten en andere belanghebbenden. Doordat ISO 9001 door een onafhankelijke en onpartijdige deskundige wordt afgegeven laat dit certificaat zien dat Tuijps aan de juiste eisen voldoet en een betrouwbaar product en een betrouwbare dienst levert!

Wat is het ISO 14001 Certificaat

ISO 14001 is de internationale standaard voor milieumanagementsystemen. In de ISO 14001 norm staat beschreven hoe elke organisatie procesmatig milieurisico’s kan beheersen en indien mogelijk kan voorkomen. Deze norm helpt Tuijps om haar milieudoelstellingen te realiseren. Als een bedrijf aan deze norm voldoet betekent dit dat zij meer doet voor het milieu dan de wet en regelgeving haar voorschrijven. Tuijps is met haar MVO Niveau 4 en ISO 14001 certificaten een voorlopen op het gebied van milieumanagement binnen de bouwbranche. De combinatie ISO 14001 en 9001 komt nagenoeg niet voor binnen onze branche. Dit geeft u de garantie dat Tuijps u een kwalitatief goed product levert waarbij de milieurisico’s beheerst worden.


Terug naar overzicht