Tuijps is trots op het behaalde MVO Certificaat

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Tuijps Groep

Wij zijn trots om te kunnen zeggen dat de Tuijps Groep als eerste tegelzetbedrijf in Nederland het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen certificaat (MVO) op niveau 4 heeft behaald. Onder de Tuijps Groep vallen de ondernemingen Tuijps Tegels Sanitair en Keukens, Tuijps Tegelprojecten en TotaalBouw Volendam.

WAT HOUDT MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt in dat de Tuijps groep tijdens al haar activiteiten rekening houdt met de 3p’s binnen de maatschappij; People – Planet – Profit.

People

Onder het onderdeel People vallen alle mensen die in aanraking komen met de organisatie. Tuijps is al sinds 1999 VCA* en ISO9001 gecertificeerd. Een VCA* certificaat is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden verrichten en heeft als doel onze medewerkers veiliger te laten werken en ongevallen te verminderen. Met het behalen van dit certificaat heeft de Tuijps groep aangetoond een Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) beheersysteem te hebben en na te leven die voldoet aan de Europese Normen voor VCA*. Het ISO9001 certificaat is een certificaat dat aantoont de Tuijps groep voldoet aan de internationale norm voor het managen van de te leveren kwaliteit. Kort gezegd bewijst een ISO9001 certificaat dat de Tuijps groep zegt wat we doen, doen wat we zeggen en dit ook aantonen. Met het VCA* en ISO9001 certificaat zorgen we dus voor de veiligheid van onze werknemers en borgen van de kwaliteit en nazorg voor onze klanten.

Planet

De ambities op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de Tuijps Groep reiken echter verder van de P van People. De P van Planet houdt in dat de Tuijps Groep verantwoording neemt voor de effecten die onze ondernemingen hebben op het milieu. Wij streven met de hele Tuijps groep gezamenlijk naar een schoner milieu. Hiervoor hebben wij in 2013 het ISO14001 certificaat behaald. Met dit certificaat tonen wij aan de we niet alleen voldoen aan wet- en regelgeving voor het beheersen van de milieurisico’s maar ook dat we continue streven naar een permanente verbetering van onze milieuprestaties. De combinatie van het VCA*, ISO9001 kwaliteitsmanagement en ISO14001 milieucertificaat is uniek in onze branche en hier zijn we bij de Tuijps Groep trots op.

Profit

Toch wilden we bij de Tuijps Groep meer doen. De P van Profit staat voor het maken van winst om de continuïteit en ontwikkeling van de Tuijps Groep te garanderen. Hierbij is het uiteraard niet alleen belangrijk of er een plus of een min onder de streep staat. Innovatie, kwaliteit en reputatie zijn belangrijke factoren bij de P van Profit. Bij de Tuijps groep hebben we ons gericht op innovatie. Wij wilden voor de tegelbranche gereedschap ontwikkelen dat het mogelijk maakt om stofarm te werken. Hieruit is de “innovatieve Droomslijper “ ofwel de “stofarme haakse slijper” ontstaan waarmee stofoverlast voor onze klanten behoort tot het verleden en de tegelzetters werken in een gezondere omgeving. De Droomslijper is bekroont tot een Arbovriendelijk hulpmiddel door Stichting Arbouw.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Niveau 4

Dit gaf ons de drive om nog een stap verder te gaan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt beoordeeld met een MVO prestatieladder. Binnen de prestatieladder zijn er vijf niveaus: Opstap Niveau 1 , Opstap Niveau 2, Algemeen haalbaar voor de bedrijfstak Niveau 3, Specifiek Niveau 4 en Specifiek Niveau 5.

De MVO indicatoren worden dieper naarmate het niveau op de Prestatieladder toeneemt. Tuijps heeft dit jaar het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Niveau 4 behaald! Met het behalen van dit niveau tonen we aan de in samenspraak met onze ketenpartners MVO doelen hebben geformuleerd en nageleefd die branche overstijgend zijn.

Plannen en initiatieven

Sinds 2016 heeft Tuijps het MVO certificaat niveau 4 op zak. Natuurlijk is de Tuijps Groep niet van plan om vanaf nu achterover te gaan leunen. Door onze behaalde doelstellingen en actief duurzaamheidsbeleid heeft Tuijps in 2017 met het thema “bestuur en management” niveau 5 behaalt.

Tuijps wil evengoed nog verder. Niet alleen met het hergebruik van water maar ook op het gebied van groene stroom en zonne-energie valt er nog een hoop winst te behalen voor het milieu. Aan de betrokkenheid van onze medewerkers hechten wij veel waarde. Alleen met de hulp, passie en gedrevenheid van onze werknemers kunnen wij het hoogste niveau op de MVO prestatieladder behalen.
Meer informatie vindt u in ons MVO jaarverslag.

Heb je vragen of opmerkingen over onze MVO strategie? Mail ons via info@tuijps.nl